Aktuális

Felhívás!

Gete utcai óvodánkba 1 fő óvodapedagógust keresünk. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. július 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 25. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton (CSKKE Óvoda-Bölcsőde, 2521 Csolnok, Kossuth Lajos utca 1), elektronikus úton (Szax Lászlóné részére: ovoda@csolnok.hu), személyesen (2521 Csolnok, Kossuth Lajos utca 4.)

További részletek: www.kozigallas.hu honlapon találhatók


Felhívás!

Annavölgyi Tagóvodánkba 1 fő óvodapedagógust keresünk. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton (CSKKE Aprófalva Tagóvoda, 2529 Annavölgy, Fő utca 1.), elektronikus úton (Szax Lászlóné részére: ovoda@csolnok.hu, illetve Zgyerka Emőke részére: aprofalva@invitel.hu), személyesen (2521 Csolnok, Kossuth Lajos utca 4, illetve 2529 Annavölgy, Fő utca 1.)

További részletek: www.kozigallas.hu honlapon találhatók


Tisztelt Szülők!

Az óvodai beiratkozás időpontja egységesen az összes tagóvodában:  2018 április 23-24-én, 8.00 - 15.00 óráig.

Várjuk a 2015. szeptember 1. – 2016. augusztus 31. között született gyermekeket.

A következő dokumentumokat kérjük, hozzák a beiratkozásra:

  • születési anyakönyvi kivonat
  • egészségügyi könyv (oltási könyv)
  • gyermek személyi azonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)
  • szülő személyi azonosításra alkalmas, a szülő nevére kiállított személyi azonosítót, lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)
  • gyermek TAJ kártyáját.

Bánhidi József

Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás elnöke


Óvodánkba 1 fő óvodapedagógust keresünk. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. április hónap. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 2. (elektronikus úton : ovoda@csolnok.hu, illetve személyesen: 2521 Csolnok, Kossuth Lajos utca 4.)


A Kormány az 1488/2016. (IX.2.) Korm. határozattal elfogadta Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiáját. A Stratégia egyik célja, hogy a köznevelési intézmények honlapján naprakész információk legyenek elérhetők az online gyermekvédelem területén alkalmazható jogszabályokról, védelmi lehetőségekről és a médiaműveltség növelését célzó programokról:

http://hirek.nkp.hu/cikk/a-magyar-gyermekvedelmi-rendszer-mukodese-az-online-kornyezetben-torteno-gyermekveszelyeztetes-tukreben


Felhívás!

Annavölgyi Tagóvodánkba 1 fő óvodapedagógust keresünk. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. november 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 13. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton (CSKKE Aprófalva Tagóvoda, 2529 Annavölgy, Fő utca 1.), elektronikus úton (Szax Lászlóné részére: ovoda@csolnok.hu, illetve Zgyerka Emőke részére: aprofalva@invitel.hu), személyesen (2521 Csolnok, Kossuth Lajos utca 4, illetve 2529 Annavölgy, Fő utca 1.)

További részletek: www.kozigallas.hu honlapon találhatók

Tisztelt Szülők!

2017. szeptember 11-től kezdődően a nagycsoportosoknak megkezdődik az úszásoktatás. Az értesítőket a gyermekük jelénél megtalálják.

 

 

 

Tisztelt Szülők!

2017. szeptember 13-án, délután 16.30 órakor szülői értekezletet tartunk a Kossuth utca épületben.