Aktuális

Tisztelt Szülők!

Az óvodai beiratkozás időpontja egységesen székhely és tagóvoda tekintetében is:
2022. április 21-22. 8.00 órától 14.00 óráig
Helyszín:
Csolnok, Kossuth Lajos utca 4.
Annavölgy, Fő utca 1.
Várjuk a 2019. szeptember 1. – 2020. augusztus 31.
között született gyermekeket.
A beiratkozáskor kérjük hozzák magukkal:
- gyermek születési anyakönyvi kivonata
- gyermek lakcímkártyája
- gyermek TAJ kártyája
- gyermek oltási könyve
A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is kérjük jelezni.
Bánhidi József
Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás elnöke
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda-Bölcsőde pályázatot hirdet
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2021.12.01.-2024.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2521 Csolnok, Gete utca 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
óvodás korú gyermekek nevelése, gondozása, iskolára való felkészítése.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Garami Gabriella nyújt, a 33478226 -os telefonszámon.
További információ: kozigallas. gov.hu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus (Aprófalva) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony (2023.08.31 –ig)

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2529 Annavölgy, Fő utca 1.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Garami Gabriella nyújt, a 33478226 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda címére történő megküldésével (2521 Csolnok, Kossuth Lajos utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22-2/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Garami Gabriella részére a ovoda@csolnok.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.
További információ: kozigallas. gov.hu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet kisgyermeknevelő (Aprófalva) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2529 Annavölgy Fő utca 1.

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, kisgyermekgondozó-nevelő,
• büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Garami Gabriella nyújt, a 33478226 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda címére történő megküldésével (2521 Csolnok, Kossuth Lajos utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22-2/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Garami Gabriella részére a ovoda@csolnok.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.
További információ: kozigallas. gov.hu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus (Csolnok) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2521 Csolnok, Kossuth Lajos utca 4.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Garami Gabriella nyújt, a 33478226 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda címére történő megküldésével (2521 Csolnok, Kossuth Lajos utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22-2/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Garami Gabriella részére a ovoda@csolnok.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 15.
További információ: kozigallas. gov.hu

---------------------------------------------------------------------------------
Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
2 fő kisgyermeknevelő (Csolnok)
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, kisgyermekgondozó-nevelő,
• büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda címére történő megküldésével (2521 Csolnok, Kossuth Lajos utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 21/2021 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő kisgyermeknevelő.
• Elektronikus úton Garami Gabriella részére a ovoda@csolnok.hu E-mail címen keresztül
• Elektronikus úton ovoda@csolnok.hu oldalon keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.
További információ: kozigallas. gov.hu
----------------------------------------------------------------------------
Tisztelt Szülők!

Az óvodai beiratkozás időpontja egységesen az összes tagóvodában:

2021. április 26-27-én.

Várjuk a
2018. szeptember 1. – 2019. augusztus 31.
között született gyermekeket.

A következő dokumentumokat kérjük küldeni az ovoda@csolnok.hu e-mail címre:

- születési anyakönyvi kivonat
- gyermek lakcímkártyája
- gyermek TAJ kártyája
- szülő telefonszáma, e-mail címe.

Bánhidi József
Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás elnöke

---------------------------------------------------------

PANDÉMIÁS INTÉZKEDÉSI TERV
2020. november 9-től érvényes

A pandémiás intézkedési terv célja
A pandémiás terv célja, hogy a tervben meghatározott intézkedések által biztosítható legyen (pandémiás időszakban) az óvoda folyamatos működése. Szabályozza a pandémiás megbetegedések elleni folyamatos felkészülést, a betegség terjedésének megelőzéséhez szükséges intézkedéseket.
Előre kidolgozott reagálási rendszer álljon rendelkezésre az elkövetkezendő időszak alatt, a pandémia terjedésének megelőzésére, a pandémia következményeinek csökkentésére. Segítse elő a dolgozók, szülők (külső, belső) pandémiával kapcsolatos tájékoztatását a megelőző illetve a korlátozó intézkedések végrehajtásakor.
Az intézkedési terv hatálya
A pandémiás intézkedési terv hatálya kiterjed az Óvoda munkavállalóira és az óvodában munkát végző, illetve azokra a személyekre, akik bármilyen egyéb célból az óvodában tartózkodnak.
Jogszabályi háttér
A pandémiás intézkedési terv az alábbi jogszabályokon alapul:
• Magyarország Alaptörvénye
• 2012.évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
• 40/2020. ( III.11.) Kormányrendelet
• 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet
• 152/2020. (IV. 27.) Kormányrendelet
• 26/1997.(IX.3) NM rendelet 3. sz. melléklete
Óvodai tartózkodás szabályrendszere
A 3-6 éves korú gyermekeknél nem kivitelezhető a távolságtartó intézkedések betartása. Ezért is kiemelten fontos a felállított óvodai tartózkodásra vonatkozó szabályok, higiéniai eljárások megfogalmazása, betartása. Ezáltal valósulhat meg a fertőzési rizikó csökkenése.
A gyermekek érkezése és távozása
• A gyermekek érkezése és távozása során törekedni kell a minimális fizikai kontaktus megteremtésére (Az óvoda dolgozói – szülők, szülők – szülők között). Fontos, hogy a higiéniára és a távolságtartásra vonatkozó szabályok érvényesüljenek. A szülőknek az óvoda kapuja előtt kell várakozniuk, odafigyelve a másfél méteres távolság tartására.
• A szülők nem jöhetnek be az óvoda épületébe, a gyermekeket az óvoda személyzete a bejárattól kíséri a csoportszobába. Távozáskor a gyermekeket szintén az óvoda személyzete kíséri egészen a bejáratig.
• Kivételt képeznek ez alól a „beszoktatós” gyermekek szülei: ők a gyermekeket a csoportszoba ajtajáig kísérhetik, ahol az óvodapedagógus fogadja őket. A szülőknek kötelező a maszk viselése az óvoda épületén belül. A „beszoktatós” gyermekek szülei nem léphetnek be a csoportszobába. Amíg a szülők a „beszoktatós” kisgyermekekre várnak, nem tartózkodhatnak az épületben, az intézmény előtt várakozhatnak.
• Esetleges tünetek fennállása, megbetegedés esetén a gyermeket a szülőnek kötelessége az óvodából haza vinni. Orvosi igazolás nélkül a gyermekeket betegség után az óvodának nem áll módjában fogadni.
Megérkezéskor és távozáskor fennálló intézkedések
• Megérkezéskor kötelező a bejárati ajtó melletti kézfertőtlenítő használata.
• Ebben az időszakban a gyermeknek mindig hátizsákot, táskát kell az óvodába hozniuk, amibe mindent bele tudnak pakolni (tartalék ruha, sapka, gumicsizma, esőkabát stb.) A gyermekek a hátizsákot a tartalmával együtt minden nap haza fogják vinni. A gyermekek ezen időszak alatt játékokat ne hozzanak, mivel ennek elhelyezését nem tudjuk biztosítani, fertőtlenítését nem tudjuk megoldani. (kivételt képez egy darab „alvóka”, amennyiben feltétlenül szükséges).
• Az óvodai csoportba lépés előtt kötelező az alapos, szappanos kézmosás.

Ajtónyitási időpontok

Érkezéskor Távozáskor
6.30 12.00
7.00 12.15
7.15 -------
7.30 15.15
7.45 15.30
8.00 16.00
16.30

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a saját csoportjukban jelezzék az óvodapedagógusnak az általuk választott időpontot (érkezés-távozás).
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Óvodánk pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2021. 08. 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Garami Gabriella nyújt, a
33478226 -os telefonszámon.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
önéletrajz,erkölcsi bizonyítvány, végzettség igazolása, egészségügyi
alkalmasság igazolása.
A pályázatról bővebben a https://kozigallas.gov.hu oldalon olvashatnak.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki az óvoda gyermekei és dolgozói nevében mindazok munkájáért,
akik hozzájárultak a Kossuth utcai óvodában kialakításra kerülő tornaszoba bontási munkálataihoz:

Burányi Miklós (Méhecske csoport)
Csolnoki Polgárőr Egyesület
Erdős János (Méhecske csoport)
Farnadi István (Katica-Süni csoport)
Farnadi-Wallandt Krisztina (SZM tag – Katica és Süni csoport)
Fridrich Gábor (Katica-Süni csoport)
Hordós Dániel (Süni csoport)
Kiss Csaba (Maci –Méhecske csoport)
Kiss-Pénzes Ágnes (SZM elnök – Maci és Méhecske csoport)
Kreitner Antal (Katica csoport)
Mayer János (Önkormányzat)
Mayer Zsolt (Önkormányzat)
Nagy Ferenc (Maci csoport)
Rothbauer István (Katica csoport)
Schmidt Márton (Maci csoport)
Trexler Tamás (Süni-Méhecske csoport)
Wieszt Ferenc (Maci csoport)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Óvodánk pályázatot hirdet 1 fő pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére, 2020. március 16. kezdéssel.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.
Munkavégzés helye: Aprófalva Tagóvoda 2529 Annavölgy, Fő utca 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zgyerka Emőke nyújt, a
33/452-031-os telefonszámon.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
önéletrajz,erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság igazolása.
A pályázatról bővebben a https://kozigallas.gov.hu oldalon olvashatnak. (megjelenés: 2020. február 3.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Óvodánk pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére, 2020. március 1. kezdéssel.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Garami Gabriella nyújt, a
33478226-os telefonszámon.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
önéletrajz,erkölcsi bizonyítvány, végzettség igazolása, egészségügyi
alkalmasság igazolása.
A pályázatról bővebben a https://kozigallas.gov.hu oldalon olvashatnak. (megjelenés: 2020. január 20.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Óvodánk pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére, 2019. október 15. kezdéssel.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019.10.15. - 2020. 08. 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Garami Gabriella nyújt, a
33478226 -os telefonszámon.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
önéletrajz,erkölcsi bizonyítvány, végzettség igazolása, egészségügyi
alkalmasság igazolása.
A pályázatról bővebben a https://kozigallas.gov.hu oldalon olvashatnak.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Óvodánk pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére, 2019. szeptember 2. kezdéssel.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019.09.02. - 2020. 08. 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Garami Gabriella nyújt, a
33478226 -os telefonszámon.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
önéletrajz,erkölcsi bizonyítvány, végzettség igazolása, egészségügyi
alkalmasság igazolása.
A pályázatról bővebben a https://kozigallas.gov.hu oldalon olvashatnak.
----------------------------------------------------------------
Óvodánk pályázatot hirdet 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.
1 fő óvodapedagógus azonnali kezdéssel.
1 fő óvodapedagógus 2019. szeptember 1. kezdéssel.
A pályázatról bővebben a https://kozigallas.gov.hu oldalon olvashatnak.
----------------------------------------------------------------
Felhívás!
Óvodánk pályázatot hirdet az Aprófalva Tagóvoda (Annavölgy, Fő u. 1) "tagóvoda vezető" munkakör betöltésére.
A vezetői megbízás időtartama: 2019. 07 .01. - 2024. 06. 30.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 7.
A pályázatról bővebben a https://kozigallas.gov.hu lapon olvashatnak.

----------------------------------------------------------------
Az óvoda II. félévi programjai:

Április 2. Látogatás a Vízügyi Múzeumba
Április 10. Tojásfa díszítés
Április 16. Éljenek a nyuszik! - Húsvét (élőszereplős színházi előadás a Művelődési Házban)
Május 3-6. Anyák Napja
Május 7. Kirándulás a Piliscsévi Kalandparkba
Május 14. Légvár, népijáték
Május 28. Tűzoltó program
Május 30. Ballagás
Május 31. Kresz-park
Nyári zárás:
Kossuth: július 1 - július 26.
Gete: július 29 - augusztus 23.
----------------------------------------------------------------

Felhívás!

Aprófalva Tagóvodánkba (2529 Annavölgy, Fő utca 1) 1 fő dajkát keresünk. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. március 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton (2529 Annavölgy, Fő utca 1.), elektronikus úton (Zgyerka Emőke részére: aprofalva@invitel.hu), személyesen (2529 Annavölgy, Fő utca 1)
További részletek: www.kozigallas.hu honlapon találhatók
----------------------------------------------------------------

Tisztelt Szülők!

2018. szeptember 10-től kezdődően a nagycsoportosoknak megkezdődik az úszásoktatás. Az értesítőket a gyermekük jelénél megtalálják.