Alapítvány

Adószám: 18600801-1-11

Az alapítvány célja, hogy szervező munkával, anyagi támogatásával hozzájáruljon a csolnoki óvoda területén játszótér és foglalkoztató helyiségek kialakításához, fejlesztéséhez, fenntartásához. Ezen célok elérése érdekében az alapítvány:

  • A vagyonából támogatja a gyermekek mozgásigényének megfelelő, a testi és szellemi fejlődésüket elősegítő játszótéri eszközök beszerzését, megépítését,
  • Mozgósít a játszótér megvalósításában való részvételre,
  • Anyagiakkal támogatja a meglévő eszközök felújítását, karbantartását,
  • Jutalmazza az alapítványi célok elérését személyes közreműködéssel jelentős mértékben támogatókat.

Köszönjük, hogy 2015-ben is támogatta az óvoda alapítványát adójuk 1 %-val!

2016-ban kiutalt összeg: 538.901.-Ft.

Kérjük, hogy idén is ajánlják fel adójuk 1 %-át alapítványunknak. Ez lehetőséget biztosít a további fejlesztésre, az óvoda eszközállományának bővítésére, korszerűsítésére. Kérjük, keressenek támogatókat rokonaik, barátaik körében is.

Támogatásukat köszönjük!

Szax Lászlóné
Kuratórium elnöke
 
Párdi Bálintné
Kuratórium tagja
 
Kreitner Jánosné
Kuratórium tagja

 

Kedves Szülők! Tisztelt Támogatók!

Óvodás Gyermekeinkért Alapítvány által vásárolt eszközök