Napirend

Hetirend

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Délelőtti játékba integrált tanulás Ének – zenei képességfejlesztés, Vers, mese, dramatikus játék Rajz, mintázás, kézimunka, Vers, mese, dramatikus játék Vers, mese, dramatikus játék Vers, mese, dramatikus játék Mozgás, mozgásos játékok, Vers, mese, dramatikus játék
Udvari játékba integrált tanulás Énekes játékok A környezet megszerettetése A környezet megszerettetése A környezet megszerettetése
Délutáni játékba integrált tanulás Egyéni fejlesztések Zenés, mozgásos percek, Egyéni fejlesztések Egyéni fejlesztések Zenés, mozgásos percek, Egyéni fejlesztések Egyéni fejlesztések