Tagóvodánk

Aprófalva Tagóvoda-Bölcsőde - Szlovák nemzetiségi óvoda-bölcsőde

2529 Annavölgy, Fő u.1.

Annavölgy kistelepülés óvodájaként működünk, 2007. július 1-től közoktatási társulásban látjuk el feladatainkat. A központi intézmény székhelye Csolnok, intézményvezetőként Szax Lászlóné fogja össze az intézményeket. Két gyermekcsoporttal működő szlovák nemzetiségi óvodánk 2009. szeptember 1-től többcélú intézménnyé alakult, ami azt jelenti, hogy kiscsoportunkba 5 fő 2 éves bölcsődés korú gyermeket vehetünk fel.

Óvodánk 43 gyermek számára tud biztosítani férőhelyet. A dolgozók létszáma 7.

Programunk adaptáció: Nagy Jenőné „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című program alapján készült.

Erősségeink

 • korszerű, esztétikus, gyermek közeli intézmény
 • hangsúlyos a családias, szeretetteljes, élmény gazdag légkör
 • jól képzett nevelőtestület
 • hatékony együttműködés a szülőkkel és partner-
  intézményekkel
 • jól felszerelt tornaterem

Fontos feladataink

 • a családdal való együttnevelés
 • játék
 • életkornak megfelelő felkészítés, fejlesztés, felzárkóztatás
 • tanulási képességek játékos fejlesztése
 • szlovák nyelvvel és hagyományokkal való ismerkedés
 • a programunkhoz kapcsolódó művészeti eszközökkel való megismertetés
 • egyéni sajátosságok figyelembevétele
 • tehetséggondozás

Az óvodai életen túli programjaink

 • angol nyelvvel való ismerkedés
 • mazsorett csoport
 • Márton napi lampionos felvonulás
 • családi kirándulás
 • adventi készülődés
 • családi gyermeknap
 • Tavaszköszöntő Maszkabál

Az elért eredmények nagy értéke abban rejlik, hogy közös összefogással, jó együttműködéssel értük el kitűzött céljainkat a gyermekeink érdekében. Pedagógiai munkánkkal, partnereink hatékony együtt működésével arra törekszünk, hogy a gyermekek örömmel, szívesen jöjjenek óvodánkba, igazi szép gyermekkort éljenek meg mindennapjaikban.

Csoportjaink

Egységes óvoda- bölcsődei csoport

Csoportösszetétel: 2-4 éves gyermekek

Csoportvezető óvodapedagógus: Zgyerka Emőke (szlovák nemzetiségi óvodapedagógus)        

Dajka: Elekes Lászlóné – Tündi néni

Kisgyermek nevelő- gondozó: Klausz Györgyi

Csoportlétszám: 18 fő

Lepke csoport

Csoportösszetétel: 4- 7 éves gyermekek

Csoportvezető óvodapedagógus: : Kreisz Zoltánné (szlovák nemzetiségi óvodapedagógus)

Dajka: Vargáné Bozsányi Emese

Pedagógiai asszisztens: Szász Anita

Csoportlétszám: 24 fő