Aktuális

Tisztelt Szülők!

A Gete utcai épületben a nyári nagytakarítás:
2024. július 1-től 2024. július 31-ig tart.
Kezdés: 2024. augusztus 1.

A Kossuth utcai épület nagytakarítása:
2024. augusztus 1-től
2024. augusztus 31-ig tart
Kezdés: 2024. szeptember 2.

Az Annavölgyi intézményben a nagytakarítás:
2024. augusztus 1-től
2024. augusztus 31-ig tart
Kezdés: 2024. szeptember 2.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda-Bölcsőde pályázatot hirdet
Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2521 Csolnok, Kossuth L. utca 4.
A munkakörbe tartozó feladatok:
Óvodapedagógusi munkakörbe tartozó feladatok elvégzése
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
Előnyt jelent:
• Német nemzetiségi óvodapedagógus végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uitz Sándorné nyújt, a 33/478-226 -os telefonszámon.
További információ: kozszolgallas.ksz.gov.hu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Kedves Szülők!
Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda-Bölcsőde Csolnoki intézménye
óvodai beíratása 2023. április 26-27-én (szerda, csütörtök) 8-15 óráig tart.
Beiratkozás helye: Csolnok Kossuth L. u. 4.
Kiemelten kérjük azon óvodaköteles gyermekek beíratását, akik
2023.augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket és még nem járnak óvodába
akkor is, ha már előző évben beiratkoztak.
Tájékoztatásul közlöm, a Köznevelési törvény értelmében
felvételt nyerhet az a gyermek is, aki 2,5 életévét betöltötte, feltéve ha
minden körzetbe tartozó óvodaköteles gyermek beiratkozott és a
gyermek szobatiszta.
Beiratkozáshoz szükséges: a szülő és gyermeke személyi igazolványa
(gyermeknél anyakönyvi kivonat is jó), Lakcímkártya, Taj kártya,
amennyiben van a gyermekről: a vizsgáló intézmény általi- vagy orvosi
szakvélemény.
Beiratkozáskor a szülő nyilatkozik: nemzetiséghez tartozásáról,
adatkezelésről, első ízben veszi igénybe az óvodai ellátást,
térítésmentes étkezés igényéről.
Tisztelettel:
Uitz Sándorné
Óvodavezető

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda-Bölcsőde pályázatot hirdet
tagintézmény vezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás határozott időre, 2023.07.01-2028.06.30-ig szól.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2529 Annavölgy, Fő utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szervezi- és támogatja a tagóvoda munkáját a pedagógiai program irányelveinek figyelembe vételével.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uitz Sándorné nyújt, a 33/478-226 -os telefonszámon.
További információ: kozszolgallas.ksz.gov.hu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda-Bölcsőde pályázatot hirdet
kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2521 Csolnok, Kossuth Lajos utca 15.
Ellátandó feladatok:
Három éven aluli gyermekek nevelése, gondozása, harmonikus testi, szellemi fejlődésük segítése az életkori és egyéni sajátosságaik figyelembe vételével.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú szakképzés, szociális gondolkodás
• büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uitz Sándorné nyújt, a 33/478-226 -os telefonszámon.
További információ: kozszolgallas.ksz.gov.hu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------