Bemutatkozás

Községünk dombok, erdők, övezte csónak alakú völgyben helyezkedik el. Az óvoda a Kossuth utcai épületében négy csoporttal, a Gete utcai épületében két csoporttal működik.
A programunk adaptáció: Nagy Jenőné: „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című program alapján készült. Programunkban kiemelt szerepet szánunk a német nemzetiségi nyelvi nevelésnek, a hagyományápolásnak, amelyhez segítségül hívjuk a művészetek eszközeit.
Az óvodánk pedagógiai elve a családias, szeretetteljes, élmény gazdag légkörben való személyiségfejlesztés, az egyéni sajátosságok figyelembevételével.Fontos feladatunk a családdal együttnevelni, szocializálni, gondozni, ápolni gyermekeinket. Az óvodába lépés kezdetétől folyamatosan az életkornak megfelelően felkészítjük őket az iskolai életre.
1970-ben, amire büszkék vagyunk – Magyarországon az elsők között kezdtük el a német nemzetiségi oktatást. Azóta is folyamatosan a hagyományokra építve végezzük munkánkat. A nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda mindkét nyelv (a nemzetiség nyelve és a magyar nyelv) fejlesztését szolgálja. Az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv használata érvényesül. A két nyelv használatának arányát a pedagógiai program (az óvodai élet kezdetén a gyermekcsoport nyelvismerete figyelembevételével) határozza meg.
Óvodánk öt csoportos, német nemzetiségi kétnyelvű. Gyermekeink sajnos már nem hozzák a nyelv ismeretét, még megértés szintjén sem. Ránk, pedagógusokra hárul az a feladat, hogy a gyermekekkel megismertessük és megszerettessük a nyelvet, a hagyományápolást, a kultúra átörökítést, a nemzetiségi identitás alapjainak megalapozását. A hagyományápolás eszközeként nemzetiségi ruhákat varrattunk gyermekeinknek, melyekkel nemzetiségi ünnepeinket színesíthetjük. Az ovi galéria mellett, az állandó nemzetiségi kiállításunkkal is erősítjük az óvoda nemzetiségi jellegét.
Óvodaképünk:
Szeretetteljes biztonságérzetet adó, érzelem gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek. Az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően biztosítja a német nemzetiségi nyelv és kultúra megismerését és elsajátítását a hagyományok átörökítésével.

Küldetésünk

Hisszük és valljuk, hogy minden gyermeket emberhez méltó jogok és a gyermekkorhoz méltó körülmények illetik meg. Arra törekszünk, hogy megteremtsük a gyermekek számára fontos biztonságérzetet, családias szerető légkört és a személyre szóló figyelmet. Tiszteletben tartjuk a gyermeki szabadságot, igyekszünk demokratikusak lenni. Biztosítjuk minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. Nevelésünk alapja a gyermekek feltétel nélküli szeretete, amelyet minden cselekedetünkben kinyilvánítunk. Olyan gyermekeket szeretnénk, akik nyugodtak, tele vannak élményekkel, erősen kötődnek a nemzetiségi nyelvéhez, kultúrkincséhez, a meséhez a szín – forma – tárgyi világához. Akiknek kialakult az óvodás tartása, önálló és látszik rajtuk a kiegyensúlyozottság. Tudnak nevetni, felfedezni, csodálkozni.
 
A felnőtt-gyermek kapcsolatában a következő elvek jelenjenek meg:
A felnőtt
 • próbálja megérteni - elsősorban érzelmileg - a gyermeket.
 • parancsolás helyett igyekezzen kérdezni.
 • a gyerek mágikus képzeletét vonja be a pozitív szociális kapcsolatok, szokások kialakításában.
 • magyarázatában jelenjen meg a dolgok pozitív oldala.
 • a gyermekek tevékenységéhez biztosítson nagy szabadságot a határok pontos megjelölésével.
 • alakítsa ki a közösségi élet szabályait.
 • segítse a gyermekbarátságok kialakulását.
 • bátorítson minden gyermeket, hogy a belső elégedettsége, pozitív énképe kialakuljon.
 • gyermekek viselkedéskultúráját fejlessze a gyermekek példája, bátorítása, türelme, bizalomelőlege és az a szemlélete, ami a sikert észre veteti, és a sikertelenséget segít elviselni.
 • tilalom helyett adjanak a gyermekeknek választási lehetőséget, hogy önálló döntéseket hozhassanak, és képessé váljanak a változásra.
 • használja fel a humort a szeretett kapcsolat kialakításához.
 
 
Hagyományőrzés
 
A néphagyományőrzést, a népi kultúra ápolását az óvónők feladatuknak tekintik. Az óvónő megteremti azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés szerves része a hagyományápolás. Így a modern világgal ötvöződve tovább él a népi kultúra, s a mai gyermekek is megtalálják benne a szépséget, örömöt és a követendőt. Óvodáink német környezete miatt, óvónőknek lehetősége van a lakóhelyük hagyományaiból meríteni, gyűjteni, azokat a különböző ünnepek során, felhasználni, előadni. A néphagyományőrző programunk letölthető a dokumentumok menüpontban.