Beszoktatás

  • Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes családias légkör megteremtése a célunk, a befogadástól az óvodáskor végéig, amely elősegíti a gyermekek társas kapcsolatának alakulását.
  • Minden óvodai csoportnak hagyománya, szokás és jelképrendszere, szimbóluma van, ami sajátos, egyéni színezetű légkört biztosít, és ez is mélyítheti a gyermekek összetartozását, együttérzését.
  • Fontos az első benyomás. Lehetőséget adunk arra, hogy a gyermekek szüleikkel együtt ismerkedjenek meg az óvodával. Minél hosszabb időn keresztül, fokozatos időcsökkenéssel vegyenek részt a szülők ebben a folyamatban. Így a gyermekeknek biztonságérzetet ad az új környezet elfogadásához, és a szülő is megismeri az óvoda belső életét, a gyermekek napirendjét, szokásait.
  • A befogadás ideje alatt tájnyelvű mondókákkal, dalokkal is megkönnyítjük a gyermekek elszakadását a családtól. A szülők megfigyelik a nemzetiségi nyelven folyó kommunikációs gyakorlatokat is.
  • A sok érdekes élmény, ízléses játék mellett személyes kapcsolattal, mesével, ölbeli énekes játékkal, mondókákkal kedveskedünk a gyermekeknek. Lefekvésnél az új gyermeket különös szeretettel vesszük körül. A nyugalmas légkör érdekében, altató dalokat dúdolunk, illetve mesét olvasunk.
  • Tervezett szokásoknak megfelelően végezzük a tevékenységet, amit sok-sok érzelmi megerősítéssel játékosan gyakoroltatunk, természetesen figyelembe véve a gyermekek egyéni képességeit, tempóját, szokásait.
  • A közös élmények az óvodáskor végéig biztosítjuk a gyermekek együttműködését, amiben formálódik egymáshoz való viszonyuk. Az érdektelen gyerekekre figyelmet szentelünk, mielőbb kiderítjük az érdektelenségük okát, mert befolyásolását csak így tudja elindítani.
  • A csoportvezető óvónők tájékoztatják a szülőket, hogy mit kell a gyermeknek beszerezni az óvodakezdéshez.